About

תקופת הלימודים יכולה להיות מלאה באתגרים – מבחנים, עבודות, לקום בבוקר מהמיטה. אבל אחד האתגרים המשמעותיים באמת הוא איך להתנהל כלכלית נכון בזמן הלימודים וכאן “סטודנט יקר” לתמונה!
בכל פרק נדבר על נושא אחר שיעזור לנו להתנהל כלכלית נכון ובין היתר על: תקציב וחיסכון, מס הכנסה, פנסיה, זכויות סטודנטיאליות ועוד!