About

המוניציפוד הוא פודקאסט בנושא שלטון מקומי
מאחורי המיזם דביר שץ ואייל ניזרי, בוגרי מחזור א’ בתכנית הצוערים של משרד הפנים לשלטון המקומי.
לאורך הפרקים נציג כמיטב יכולנו את השלטון המקומי בישראל ונסקור את תחומי העיסוק וההתפתחות לאורך השנים.

במקביל, נדבר על הנושאים האקטואליים שעל סדר היום ונארח דמויות מעניינות שיוסיפו ידע, השקפה שונה/דומה.

הפודקאסט מתיימר להציג את הנושא (האפור יחסית) באופן ידידותי גם למי שלא בהכרח מחזיק היכרות מוקדמת ולהקליל את העסק, זאת מבלי לוותר על העומק והרצינות הדרושים לעיתים.

נדגיש כי הפודקאסט יעסוק בכלל תחומי השלטון המקומי תוך ניסיון מקסימלי לגבות את השיח בנתונים עובדתיים ובמידת הצורך גם בראייה ביקורתית.