About

ביום הזיכרון לחללי צה”ל ולחללי פעולות האיבה, היום בו אנחנו מדברים על האירועים הנוראיים בחיינו, אירועים ששינו משפחות, רצינו לשמוע את האנשים שהיו שם, ועדיין.
לשמוע איך הרגישו, מה עברו, ויותר מכל, מה הם עוברים. היום, שנים אחרי שלא מתו.
יוצרים, יעל מור-חיים ועמרי דהן
תודה לד”ר בוזי רביב, בועז יוקלסון וארטיום פינדיורין
מנגינות:ARTLIST