About

תכנית שמע לילדים וילדות שמביאה אליכם את כל הטוב שבמדבר! 🤩 אגדות, טיולים, בעלי חיים, צמחים, ילדים שמספרים על החיים הנפלאים במדבר 🥳
מגישים: דעת מדבר * בית ספר שדה שדה-בוקר * רדיו אוניברסיטת בן-גוריון