About

פודקאסט מבית היוצר של מרכז אפריקה ע”ש תמר גולן באוניברסיטת בן גוריון עם שחר ליבנה ותום לוי

בתוכנית נעסוק בנושאים הבוערים על סדר היום ביבשת אפריקה ונארח דיפלומטים.ות, יזמים.ות, חוקרים.ות ואנשי רוח
וחברה שנושמים וחיים אפריקה

קרדיטים
מרכז אפריקה ע”ש תמר גולן
יצירה והפקה – שחר ליבנה ותום לוי
דר’ בוזי רביב – על העזרה בהוצאה לפועל ובעריכה
אוניברסיטת בן גוריון