About

הפודקאסט של האגודה הישראלית לגנטיקה, בהנחיית נשיא האגודה פרופ’ דן משמר וסגניתו, פרופ’ ענת בן צבי. פרופ’ משמר ובן צבי משוחחים עם החוקרים על הנושאים החמים ביותר במחקר הגנטיקה. הפודקאסט בחסות לבוטל – השותפה לקהילת המדעים לקידום הבריאות והשמירה על המזון והסביבה. עריכה: ד”ר בוזי רביב, רדיו אוניברסיטת בן גוריון בנגב.