About

חקר הזכרון הקולקטיבי נהפך במהלך העשורים האחרונים לאחד מתחומי החקר הפופלריים ביותר. אם בתחילת
דרכו המחקר אודות זכרון קולקטיבי התמקד ביכולת של הזכרון לייצר אחדות ויציבות, בשנים האחרונות יש
התמקדות מיוחדת בשימוש בזכרון קולקטיבי ככלי של מאבק ושינוי פוליטיים תוך התייחסות למקום המרכזי
ב”שיכחה” בתהליכים אלה. מטרת הקורס הזה הוא לדון לעומק בהקשרים הפוליטיים השונים שבהם זכרון
קולקטיבי משחק תפקיד מרכזי בתהליכי שינוי פוליטיים – בין עם כפלטפורמה למאבק, ובין אם כהשתקפות או
תוצאה של שינוי. הפודקאסטים שתשמעו כאן הם מטלות הסיום של הסטודנטים והסטודנטיות בקורס. מנחת הקורס – פרופ’ בקי קוק, המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב